Autoritățile își propun să modifice modul și programul de activitate al instituțiilor, care efectuează controale de stat asupra agenților economici, informează Politik.md. acest lucru a fost discutat în cadrul unei ședințe la care au participat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu reprezentanții Ministerului Justiției, experților și partenerilor de dezvoltare.
Principalele acțiuni propuse de Ministerul Economiei pentru perfecționarea sistemului de control de stat sunt:  ajustarea cadrului normativ și Legea nr.131/2012 privind controlul de stat, elaborarea regulamentelor și metodologiilor care vor expune în detalii toate particularitățile procedurale în diferite tipuri de control și sub-domenii de control. De asemenea, responsabilii din cadrul ministerului vor să identifice o unitate instituțională responsabilă de ținerea Registrului de stat al controalelor, de supravegherea controalelor de stat, contracararea abuzurilor și corupției, precum și supravegherea respectării principiilor bunei guvernări de către organele controlului de stat.
Participanții ședinței au venit cu un șir de propuneri și abordări, care urmează a fi analizate și structurate la prima ședința a grupului de lucru, care se va desfășura începând cu săptămâna viitoare, scopul final fiind definitivarea și promovarea proiectului cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, până în prima jumătate a lunii martie curent.
Scopul proiectului este excluderea coliziunilor cu prevederile unor acte sectoriale, concretizând expres ariile de activitate ale organelor de control, criteriile de realizare şi de înregistrare a graficului controalelor, prevederile privind notificarea deciziei de control, temeiurile pentru iniţierea controalelor inopinate, procedura emiterii delegaţiei de control, încheierea procedurii de control, etc.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE