În campania electorală din 2001 și apoi cea din 2005 Partidul Comuniștilor (PCRM) le-a promis alegătorilor un trai decent, asigurat de crearea a sute de mii de locuri de muncă și de majorarea salariilor, atragerea investițiilor străine și susținerea businessului mic şi mijlociu.  Acum, la sfârşit de mandat, comuniştii îşi trâmbiţează “realizările” în toată presa cu care au reuşit să se căpătuiască între timp. Dar, în timp ce ei îşi laudă reuşitele, experţii în economie ai principalilor lor concurenţi electorali consideră că programul de guvernare al PCRM a fost un eşec, comuniştilor reuşindu-le doar nişte ameliorări de ochii lumii.  

Alexandru Oleinic, economist, deputat, Alianţa Moldova Noastră este de părere că din 2005 încoace, au fost închise 160 de mii de locuri de muncă.

“Ne putem face o opinie despre situaţia economiei naţionale, analizând cifrele de import şi export. În ultimii ani, importul a crescut de peste trei ori faţă de export.  (Conform datelor oficiale ale Biroului Naional de Statistică, în anul 2008 exporturile au totalizat 1597,3 milioane dolari, iar importurile – 4898,9 milioane – n.r.)

În al doilea rând, cele 300 de mii de locuri de muncă promise de comunişti că vor fi deschise pe parcursul ultimilor patru ani s-au transformat în închiderea, din 2005 încoace, a 160 de mii de locuri de muncă în economia naţională.

Cifrele oficiale difuzate în ultimele zile, de 1 miliard 600 de milioane de dolari, remitenţe ale cetăţenilor noştri care lucrează peste hotare, care, după toate estimările, ajung de fapt la 4 miliarde, reprezintă un indice concret că astăzi economia naţională s-a transformat într-o piaţă de consum.

Noi astăzi nu avem nicio ramură a economiei care ar putea să se bucure de o piaţă garantată de export. Nu avem nici măcar un produs naţional care s-ar exporta cu succes. Acestea sunt “reuşitele” de opt ani de zile ale guvernării comuniste, care au distrus economia naţională şi au adus poporul la sărăcie.

Veaceslav Negruţa, economist, membru al Partidului Liberal Democrat a declarat că sute de milioane au fost risipite iraţional

În 2000, raportul dintre pensia medie din RM şi cea din România era de 1:1,4, în prezent este de 1:2,6. Comparativ cu Ucraina, era de 1:1,2, acum e de 1:2,1. Comparativ cu Rusia, era de 1:1,5, acum e de 1:2,8. În realitate, dacă acum opt ani pensiile în RM erau cu 20-40 la sută mai mici, astăzi ele sunt de două-trei ori mai mici faţă de cele din ţările vecine. Să nu uităm de capacitatea de cumpărare a leului, care a scăzut în aceşti ani de câteva ori. Astăzi, cu 100 de lei nu poţi cumpăra ceea ce cumpărai cu 30 în 2001. Este doar una din probele ce atestă caracterul demagogic al propagandei comuniste despre edificarea unei economii performante, orientată social.

Moldova a ratat mai multe şanse în această perioadă. Banca mondială finanţa proiectele din Moldova în perioada 1993-2000 anual în valoare de 64 milioane dolari, în perioada 2001-2008 această sumă abia dacă ajunge la 34 milioane dolari. Şi nu uitaţi de valoarea dolarului în anii ’90 comparativ cu cea de azi. Izolarea pe plan politic, economic, comercial ne-a redus din capacităţile de a exporta şi a transformat economia în una de consum. Şi asta pentru că nu s-a reuşit „convertirea” remitenţelor de peste hotare în investiţii, în afaceri, producere de bunuri şi servicii.

Vadim Cojocaru, dr. în economie, profesor ASEM, membru al Partidului Liberal:  „Economia se află în criză sistemică”

Economia republicii se află într-o profundă criză sistemică, ce angajează prăbuşirea tuturor sectoarelor şi domeniilor economice. Problemele principale cu care se confruntă la ora actuală economia sunt următoarele:

- consumul final se datorează preponderent creşterii consumului gospodăriilor casnice, în special graţie remitenţelor din munca cetăţenilor moldoveni de peste hotare; volumul lor a constituit în 2007 1218,23 mil. dolari SUA;

- povara fiscală şi repartizarea ei inechitabilă între diferitele categorii de contribuabili. Presiunea fiscală a constituit în 2007 34,4% faţă de 31,2% în anul 2005 şi 24,7% în anul 2000;

- dezechilibrul comerţului exterior. Ritmul de creştere a importurilor a depăşit substanţial pe cel al exporturilor. Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 43,0% faţă de anul 2006. Astfel, în 2007, volumul exporturilor a crescut cu 27,6%, în timp ce importul a crescut cu 37,0% faţă de anul precedent;

- insuficienţa investiţiilor. Volumul insuficient al investiţiilor reprezintă una din cele mai acute probleme. Situaţia investiţională din agricultură este cea mai gravă. Ponderea investiţiilor în capitalul fix din agricultură a constituit în 2007 doar 4,8% din totalul investiţiilor în capitalul fix, pe când ponderea agriculturii în valoarea adăugată a fost de 24,7%. Populaţia nu participă la procesul investiţional, deoarece nu dispune de venituri reale. Nivelul redus al veniturilor curente determină gospodăriile casnice să-şi folosească economiile acumulate pentru necesităţile consumului;

- piaţa muncii. Principalele probleme legate de situaţia de pe piaţa muncii din Republica Moldova sunt următoarele: reducerea nivelului de ocupare, calitatea joasă a ocupării, munca la negru în economia subterană, în special în mediul rural. Ponderea ocupării informale în totalul populaţiei ocupate a constituit 33,6%. În mediul rural ocuparea informală s-a cifrat la nivelul de 45,8%;

- alte probleme majore: creşterea şomajului în rândul tinerilor, intensificarea migraţiei internaţionale de muncă, degradarea capitalului uman, compromiterea sistemului de protecţie socială.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE