În lunile ianuarie-martie 2009 populaţiei i-au fost comercializate mărfuri de consum în valoare de 4,18 mlrd lei, cu 4,3% mai puţin decât în perioada ianuarie-martie 2008, scădere determinată de micşorarea vânzărilor de mărfuri nealimentare (-10,5%), cărora le revine 61,4% din totalul vânzărilor cu amănuntul.

Reducerea volumului de vânzări cu amănuntul a fost înregistrat la unităţile comerciale cu formă de proprietate publică cu 14,8%, mixtă (publică+privată) 8,9% şi privată respectiv şi 8,8%.

De asemenea, valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2009 a constituit 1,04 mlrd lei, cu 0,8% mai mult faţă de martie 2008.

În perioada ianuarie-martie unităţile oficial înregistrate au acordat populaţiei servicii cu plată în sumă de 3,147 mlrd lei, cu 0,1% mai mult decât în ianuarie-martie 2008.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE