Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a propus un proiect de lege privind modificarea Codului Electoral care prevede majorarea termenului de la 10 la 30 zile pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de către Curtea Constituţională.
”Acest termen este necesar pentru ca partidele politice implicate în campania electorală să poată prezenta Curţii Constituționale probele necesare pentru confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor”, a declarat Vlad Filat, liderul PLDM, vineri, 5 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, transmite Politik.
Proiectul de lege elaborat de PLDM are ca scop eliminarea carenţelor legislative şi crearea condiţiilor pentru organizarea unor alegeri libere şi corecte. ”În acest context, PLDM a propus restabilirea instituţiei blocurilor electorale în vederea participării în comun la alegeri”, a menționat președintele PLDM.
De asemenea, a propus micşorarea pragului de reprezentare pentru partidele politice de la 6% la 4%, iar pentru blocurile electorale stabilirea pragului de 8 la sută din voturile valabil exprimate. Aceste modificări ar permite forului legislativ să fie mult mai reprezentativ şi ar însemna implementarea unor recomandări ale Consiliului Europei, Comisiei de la Veneţia, precum şi ale altor instituţii internaţionale.
Un alt obiect de reglementare propus în proiectul de lege este crearea condiţiilor optime de realizare a dreptului constituţional de a alege pentru cetăţenii R. Moldova aflaţi peste hotarele ţării. Precum şi publicarea listelor electorale pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, ceea ce va asigura tansparenţa procesului de întocmire a listelor şi va constitui o modalitate de control din partea societăţii civile.
Pentru a exclude distorsionarea procesului electoral, PLDM propune ca alegerile anticipate să fie organizate în strictă conformitate cu termenii stabiliţi pentru desfăşurarea unor alegeri ordinare, adică perioada electorală să fie de cel puţin 60 de zile.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE