Astăzi, 5 septembrie, în ziua desfăşurării referendumului republican constituţional, circa 70% din efectivele Comisariatelor de Poliţie din cadrul Departamentului de poliţie vor fi implicate în menţinerea ordinii publice şi asigurarea bunei desfăşurări a plebiscitului.
Efectivul implicat se va afla în ţinută poliţienească şi fără arme din dotare. Din momentul închiderii secţiilor (birourilor) de votare, paza se va efectua de angajaţii de poliţie înarmaţi cu arme din dotare, plasaţi în exteriorul secţiilor, care nu vor admite aflarea şi intrarea persoanelor străine în incintă. 
Sarcina Ministerului Afacerilor Interne este de a asigura:
- securitatea şi ordinea publică în localităţile şi localurile de desfăşurare a întâlnirilor în teritoriu ale participanţilor la referendum cu alegătorii;
- asistenţa organelor electorale şi administraţiei publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale la consiliile şi birourile electorale, escortarea transportării buletinelor de vot şi asigurarea integrităţii acestora şi a altei documentaţii electorale;
- prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor în activitatea electorală;
- acordarea asistenţei preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare la asigurarea ordinii publice în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la locul votării;
- securitatea incendiară.
De asemenea, pe 5 septembrie, în cadrul MAI va funcţiona linia fierbinte cu numerele de telefon: 255-346, 255-494.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE