Biroul pentru politici de reintegrare se arată indignat de poziția Tiraspolului de a crea obstacole pentru fermierii din raionul Dubăsari În contextul unor evaluări făcute pe teren s-a constatat că fermierii ce dispun de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol-Camenca continuă să întâmpine mai multe dificultăți generate de factorii din regiunea transnistreană, cu încălcarea mecanismelor anterior agreate.

Printre problemele vizate figurează următoarele:

- bariere artificiale în libera trecere prin infrastructura ilegală a posturilor de control transnistrene, cu diverse verificări abuzive, restricționări nefondate și impuneri la plăți neautorizate;

- limitarea până la finele anului a perioadei de păstrare a producției agricole la depozitele aflate în perimetre necontrolate de autoritățile constituționale;

- impunerea până la data de 01 martie a fiecărui an a restricției de a scoate produse agricole de pe terenurile aflate după traseu, adică în perioada când sunt mai mici prețurile;

- tergiversarea de către responsabilii din or. Dubăsari a emiterii înscriselor permisive pentru transportarea materialului semincer, pesticidelor, îngrășămintelor minerale, dar și nepermiterea însămânțării repetate cu alte categorii de material decât cel aprobat;

- permiterea prelucrării terenurilor pe o perioadă scurtă de timp ce afectează negativ procesul investițional în sfera agricolă;

- inaccesibilitatea perimetrului de după traseu pentru organele de drept ale Republicii Moldova care sunt sesizate pentru a investiga încălcări de divers gen (furturi de la depozite agricole, distrugeri ale semănăturilor, vandalizări ale bunurilor imobile) ș.a.

Biroul pentru politici de reintegrare menționează că toate problemele enunțate supra au o conexiune directă cu exponenții din regiunea transnistreană. Asfel, prin canalul de comunicare al reprezentanților politici, a fost remisă o adresare către Tiraspol, cu apelul de a contribui necondiționat și operativ la soluționarea dificultăților evidențiate, eliminarea barierelor existente, asigurarea accesului neîngrădit la terenuri pentru prelucrarea acestora, transportarea și depozitarea nelimitată a producției agricole.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE