Deputații au audiat raportul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Numărul petițiilor depuse la CNPDCP în 2023 este în creștere. Opoziția BCS spune că în RM oricine are acces la datele cu caracter personal iar Parlamentul ar trebui să intervină pentru a limita persoanele sau instituțiile care au acces la aceste date.

Potrivit raportului de activitate al instituției pentru anul 2023, peste 1 000 de persoane fizice s-au adresat autorității. În baza petițiilor înregistrate, în 356 de cazuri au fost demarate controale privind legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele arată că cei mai mulți petiționari au sesizat cazuri de prelucrare a datelor cu caracter personal în lipsa consimțământului sau prin intermediul sistemelor de supraveghere video / audio, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal în mediul online și mass-media.

Totodată, anul trecut, au fost constatate 187 de cazuri de încălcare a prevederilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal. În rezultat, au fost dispuse măsuri de constrângere precum suspendarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, distrugerea / ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, precum și încetarea operațiunilor.

În aceeași perioadă, au fost constatate 117 fapte contravenționale, care au fost expediate spre examinare în instanța de judecată. De asemenea, în 2023, interesele CNPDCP au fost reprezentate în instanțele de judecată în 156 de dosare. În același timp, anul trecut, a fost finalizată examinarea a 18 dosare în care hotărârile / deciziile instanțelor judecătorești au rămas definitive și irevocabile.

Opoziția parlamentară a criticat modul cum Centrul Datelor cu Caracter Personal gestionează domeniul de competență. Deputatul BCS, Grigore Novac, a spus că în Moldova oricine are acces la datele cu caracter personal. Politicianul a declarat că a primit răspuns, cine a avut acces la datele lui cu caracter personal și din această listă fac parte și instituțiile statului, și bănci comerciale și ONG, notari, persoane private. Novac mai spune că Parlamentul ar trebui să intervină în legislația în vigoare pentru a limita numărul instituțiilor sau a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal sau dacă nu să verificăm cu o mai mare atenție cui furnizăm aceste date.

Urmare a Raportului prezentat, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a adoptat un proiect de hotărâre ân care se precizează CNPDCP va continua să depună eforturi pentru consolidarea capacităților administrative și instituționale, să asigure realizarea sarcinilor ce derivă din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, precum și să contribuie la ridicarea nivelului de interpretare corectă și aplicare conformă a prevederilor legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE