Instituția care a dat multe bătăi de cap funcționarilor, Inspecția Financiară, subordonată ministerului Finanțelor ar urma să fie reorganizată și înzestrată cu noi competențe, implicit cu efectuarea controlului național al fondurilor europene

După reorganizare Inspecția financiară se va numi Inspectoratul Control Financiar de Stat care va fi subordonat Ministerului Finanțelor. Acesta va efectua următoarele activități:

Supraveghere bugetară;

Inspectare financiară;

Coordonare antifraudă;

Controlul național al fondurilor europene.

De asemenea, ICFS va avea atribuții de control ex-post privind atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice, fapt ce va duce la eficientizarea achizițiilor publice și o mai mare responsabilizare a participanților la procedurile de achiziții publice

„Misiunea Inspectoratului constă în asigurarea eficienței finanțelor publice prin exercitarea, conform principiilor fundamentale, a supravegherii și controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetului public național și patrimoniului public”, precizează autoritățile.

În total, în cadrul ICFS vor activa 119 de angajați.

Proiectul urmează să fie propus spre consultări publice. Ulterior, după definitivare, acesta va fi prezentat în ședința Guvernului.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE