Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei vine cu explicaţii privind noul sistem de ajutor social adoptat încă de anul trecut. Pentru că este o noutate în domeniu, populaţia are rezerve faţă de noul proiect de lege implementat treptat din 2009 încoace, a precizat ministra Valentina Buliga, într-o conferinţă de presă de luni 8 februarie.
Astfel, cu începere din 1 ianuarie 2010 în R. Moldova nu mai sunt stabilite compensaţii nominative pentru unele categorii social vulnerabile. În schimb, persoanele respective vor putea să solicite şi, respectiv, să beneficieze de ajutor social. Totuşi, categoriile de persoane care au beneficiat până acum de compensaţii nominative, vor beneficia de acestea în continuare, pînă la încetarea dreptului, conform legislaţiei.
Cât priveşte ajutorul social, acesta este un ajutor financiar temporar, plătit în fiecare lună familiilor cu o situaţie financiară precară. Acesta reprezintă diferenţa dintre venitul minim fixat prin Legea Bugetului de Stat (în valoare de 530 de lei) şi totalul veniturilor de care dispune familia.
Ajutorul social va fi acordat timp de şase luni beneficiarilor, după care aceştia îşi pot redepune dosarul pentru a beneficia de ajutor pentru următoarea jumătate de an. Veniturile declarate vor fi verificate de către asistenţii sociali.
Valentina Buliga a menţionat că legea îşi propune direcţionarea asistenţei sociale nemijlocit către familiile defavorizate şi reducerea accesului la sistem al persoanelor care nu necesită asistenţă bănească.
În luna ianuarie 2010 au beneficiat de ajutor social 18368 familii defavorizate. Până la sfârşitul anului se estimează că numărul familiilor beneficiare va creşte până la 40 de mii.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE