Conform ANSA, noul marcaj va arăta după schema: 3MD YY 001, unde 3 semnifică sistemul de creştere a păsărilor, iar MD – codul ţării. Indicativul raionului se va include în YY, iar 001 va arăta codul centrului de marcare sau ambalare a ouălor.

Noul marcaj va indica şi data durabilităţii minimale. Astfel, data ouatului se înlocuieşte cu data durabilităţii minimale, după exemplul: DDM XX.00.19, unde DDM indică data durabilităţii minimale, XX - data, 00 – luna şi 19 – anul.  

“Având în vedere că data recomandată de vânzare către consumatorul final este de 21 zile de la producere, pe parcursul lunii iunie în rețeaua de comerț vor mai fi încă comercializate ouă marcate  prin metoda anterioară, pe marfă fiind prezentă data ouatului”, au precizat surse de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE