Insituția prezidențială a publicat și a anunțat consultări publice pe proiectul de lege, propus de șeful statului Maia Sandu, privind crearea Centrului Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – „Patriot”

Potrivit proiectului, centrul va avea „misiunea de a consolida eforturile interinstituționale în lupta împotriva dezinformării și acțiunilor coordonate de diseminare a mesajelor, care reprezintă pericol sau pot periclita realizarea intereselor naționale”.

Centrul va avea o serie de atribuții, cum ar fi:

-să elaboreze ghiduri pentru identificarea, prevenirea și combaterea dezinformării;

-să creeze platforme de interacțiune dintre instituțiile statului și organizațiile societății civile, instituțiile media și jurnaliști;

-să creeze și să pună în practică mecanisme de monitorizare a spațiului informațional;

-să emită recomandări privind contracararea dezinformării etc.

Necesitatea creării centrului este motivată prin faptul că împuternicirile Consiliului Audiovizualului nu se extind asupra mediului online, iar Serviciul de Informații și Securitate, deși are dreptul să monitorizeze și să analizeze mediul informațional online, nu este o entitate responsabilă de coordonarea procesului de identificare, prevenire și combatere a dezinformării.

„Toate măsurile realizate de centru în raport cu alte autorități și mediul privat se intenționează a fi de natură consultativă, iar centrul nu va dispune de mecanisme punitive pentru nerespectarea acestora”, se arată în nota informativă.

Asta ar însemna că centrul nu va fi în măsură să aplice sancțiuni.

Ce ține de directorul centrului, acesta va fi selectat în baza unui concurs public, anunţat și organizat de șeful statului. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să dețină o experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile: comunicării publice, al securității și apărării, administrației publice centrale, relațiilor internaționale, evaluării și managementului de risc.

Directorul va fi numit în funcție de Parlament, la propunerea președintelui, pe un termen de 5 ani. Va fi demis în același mod, dacă nu-și va depune declarația de avere și interese, dacă activitatea sa va fi evaluată negativ sau dacă va primi vot de neîncredere.

Directorul adjunct va fi numit de președintele țării, la propunerea directorului. De asemenea, centrul va avea un colegiu, compus din 11 membri. Pe lângă conducerea instituției, din colegiu vor mai face parte câte un reprezentant desemnat de președinte, Parlament și Guvern și trei reprezentanți ai societății civile, selectați de centru.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE