În anul 2024 în Republica Moldova va fi efectuat recensământul populației și locuințelor. O prevedere în acest sens se conține într-un proiect avizat de Guvern. Inițiativa vine să creeze cadrul legal necesar pentru realizarea viitoarelor recensăminte, fiind stabilită și o periodicitate de zece ani, transmite IPN.

Oleg Cara, directorul Biroului Național de Statistică, instituție responsabilă de organizarea și efectuarea recensământului, a declarat că ultimul recensământ, realizat în anul 2014, a fost reglementat prin lege dedicată, a cărei efect de reglementare s-a consumat în același an.

„Având în vedere lipsa surselor de date care să permită producerea indicatorilor privind populația rezidentă (precum și a celor de structură demografică, socială și economică), condițiile de locuit ale gospodăriilor populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele acestora la nivel de cea mai mică unitate administrativ teritorială, efectuarea recensământului este de o importanță deosebită. Or, recensământul este cea mai complexă cercetare statistică care se realizează cu acoperire totală (exhaustivă) asigurând, astfel, informațiile dezagregate necesare până la nivel detaliat în profil teritorial”, se arată în proiect.

Recensământul populației și locuințelor din runda 2020 va fi organizat în Republica Moldova în anul 2024. Următoarele recensăminte vor fi realizate la intervale regulate de timp de cel puțin o dată la 10 ani sau, altfel spus, Republica Moldova urmează să efectueze cel puțin un recensământ în fiecare rundă de recensământ. Aceasta nu neapărat înseamnă că în runda următoare a recensămintelor (2030) anul efectuării recensământului urmează să fie 2034. Conform recomandărilor Uniunii Europene, pentru fiecare rundă de recensământ se recomandă efectuarea recensământului, în anul care se termină cu cifra 1, respectiv anul 2031 pentru runda 2030 etc.

Bugetul total estimativ al recensământului populației și locuințelor, propus pentru anul 2024 este estimat la 329,2 milioane de lei (circa 16,3 milioane de euro), inclusiv aproximativ 36,8 milioane lei de pentru modulul agricol. Bugetul total include lucrările de pregătire a RPL, desfășurarea acestuia și diseminarea rezultatelor finale, fiind distribuit până în anul 2026.

Potrivit proiectului, termenul de stocare a datelor de recensământ în format electronic este de o sută de ani de la data de referință. Totodată, termenul de stocare a datelor colectate pe suport de hârtie este de un an de la diseminarea rezultatelor finale ale recensământului, după care sunt transmise spre reciclare.

Proiectul urmează să fie examinat și aprobat în Parlament.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE