Parlamentul a adoptat Bugetul pentru anul 2010. Potrivit documentului, veniturile la bugetul de stat în 2010 sunt estimate la 15 mlrd 190,74 mln lei (1367 mln dolari SUA), iar cheltuielile – 19 mlrd 326,9 mln lei (1739 mln dolari SUA ).
Deficitul bugetului de stat este prognozat la nivelul de 4 mlrd 136,17 mln lei (372 mln dolari SUA).
În comparaţie cu indicatorii prognozaţi pentru finele anului 2009, veniturile bugetului de stat în anul viitor se vor majora cu 2 mlrd 090,8 mln lei sau cu 15,9%, iar cheltuielile – cu 1 mlrd 578,5 mln lei sau cu 8,9%.
Bugetul de stat al Moldovei pentru 2010 a fost elaborat reieşind din creşterea prognozată a PIB cu 1,5% - până la 64,3 mlrd lei (5,78 mlrd dolari SUA) şi din nivelul inflaţiei de 5%. Cursul de schimb al valutei naţionale, luat ca bază în bugetul pentru 2010, constituie 12,53 lei pentru 1 dolar SUA.
Totodată, Guvernul prognozează pentru finele anului 2009 o diminuare a PIB cu 9%, o inflaţie de 0,5% şi un curs valutar de 11,24 lei pentru 1 dolar SUA.
Vedeţi mai jos cât vor cheltui instituţiile de stat în 2010:
Parlament-57 883,9 mii lei
Aparatul Preşedintelui R. Moldova-10 257 mii lei
Curtea de Conturi-36 651,8 mii lei
Cancelaria de Stat-193 067,6 mii lei
Curtea Constituţională-5 929 mii lei
Consiliul Superior al Magistraturii-1 494,5 mii lei
Curtea Supremă de Justiţie- 18 899,8 mii lei
Procuratura Generală-69 254,7 mii lei
Ministerul Economiei- 419 153 mii lei
Ministerul Finanţelor-499 288,7 mii lei
Mnisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare- 826 683,9 mii lei
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei- 345 439,9 mii lei
Ministertul Sănătăţii- 787 623,4 mii lei
Ministerul Educaţiei- 1 409 712,9 mii lei
Ministerul Culturii- 197 617,5 mii lei
Ministerul Justiţiei- 499 246,9 mii lei
Ministerul Apărării- 427 214,3 mii lei
Ministerul Afacerilor Interne- 821 970,8 mii lei
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor- 3 216,8 mii lei
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene- 169 922,5 mii lei
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor- 1 169 314,6 mii lei
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale- 191 266,8 mii lei
Ministerul Tineretului şi Sportului- 40 918,8 mii lei
Institutul Naţional al Justiţiei- 7 125,8 mii lei
Biroul Naţional de Statistică- 126 180,3 mii lei
Biroul Relaţii Interetnice- 1 884,8 mii lei
Serviciul Grăniceri- 172 074,5 mii lei
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru- 40 008,6 mii lei
Academia de Ştiinţe a Moldovei- 377 675,9 mii lei
Academia de Administrare Publică- 12 312,8 mii lei
Agenţia Turismului- 1 796,9 mii lei
Agenţia Rezerve Materiale- 53 627 mii lei
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului compania „Teleradio-Moldova”- 55 874,2 mii lei
Serviciul Protecţie şi Pază de Stat- 32 970,6 mii lei
Comisia Electorală Centrală- 3 419,3 mii lei
Comisia Naţională a Pieţei Financiare- 13 663,5 mii lei
Consiliul Coordonator al Audiovizualului- 4 629,2 mii lei
Serviciul de Curieri Speciali- 2 527,6 mii lei
Fondul de Investiţii Sociale- 56 714,8 mii lei
Centrul pentru Drepturile Omului- 3 198,7 mii lei
Serviciul de Informaţii şi Securitate- 113 428,2 mii lei
Casa Naţională de Asigurări Sociale- 2 276 404,6 mii lei
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei- 50 688,1 mii lei
Centrul Serviciului Civil- 763,4 mii lei
Compania Naţională de Asigurări Medicale-1 918 600 mii lei
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei- 3 359,3 mii lei
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare- 2 619,8 mii lei
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu caracter personal- 1 635,3 mii lei

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE