Legea cu privire la procuratură va fi, din nou, modificată. Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul Legii cu privire la procuratură, ajustat la recomandările Comisiei de la Veneția.

Proiectul vine să îmbunătățească modificările aprobate de Parlament la sfârșitul anului trecut și se referă la evaluarea performanțelor Procurorului General, mandatul adjuncților Procurorului General și componența Consiliului Superior al Procurorilor.

Cu referire la evaluarea performanțelor Procurorului General, proiectul concretizează modul de constituire a Comisie de evaluare a performanțelor Procurorului General, care urmează a fi constituit din 5 membri, dintre care cel puțin 2 membri urmează să dispună de experiență profesională în calitate de procuror. Cei 5 membri (procurori și non-procurori) sunt numiți: unul fiind propus de Preşedintele  țării, unul de Ministerul Justiţiei, unul de Consiliul Superior al Magistraturii, unul de Consiliul Superior al Procurorilor şi unul de Procurorul General evaluat. În baza recomandărilor Comisiei de la Veneția, prin proiect se propune ca cel puțin 2 membri din componența Comisie de Evaluare să dispună de experiență în cadrul sistemului procuraturii pentru a asigura o evaluare echilibrată, independentă și complexă.

De asemenea, proiectul mai propune consfințirea la nivel legislativ a criteriilor în baza cărora urmează a fi evaluat Procurorul General, pentru ca procedura de evaluare a performanțelor să poarte un caracter previzibil. Astfel, activitatea procurorului General va fi evaluată pe baza criteriilor de management (calitatea planificării activității procuraturii, eficiența conducerii, organizării, controlului și managementului procuraturii) și profesionalism (comportamentul și încrederea, comunicarea internă și externă, impactul de încredere și eficiență instituțională).

Raportul de evaluare va avea caracter consultativ. Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General va propune, cu titlul consultativ, Consiliului Superior al Procurorului raportul de evaluare efectuat cu acordarea unuia din calificativele „excelent” „bine”, „nesatisfăcător”. Astfel, CSP-ul va păstra competența finală de a lua o decizie în privința rezultatelor evaluării PG. CSP-ul va purta dreptul de veto în privința rezultatelor evaluării, eventual ajungând chiar la o soluție diferită față de cea a Comisiei de evaluare.

Cu referire la mandatul adjuncților Procurorului General.

La moment legea prevede că mandatul adjuncților Procurorului General, încetează odată cu încetarea mandatului PG în cazul eliberării acestuia din urmă din funcție ca urmare a evaluării performanțelor sau aplicării sancțiunii disciplinare ori a cazului în care PG este suspendat din funcție în legătură cu pornirea urmăririi penale în privința sa. Prin proiect se instituie dreptul discreționar al CSP-ului de a decide eventual în fiecare caz particular consecințele suspendării PG asupra mandatului adjuncților săi. În situația în care CSP-ul va decide ca adjuncții PG să-și continue mandatul, legea urmează să prevadă că adjuncții PG nu vor putea interveni în cauzele penale care ar viza PG suspendat sau în orice caz care este cercetat de procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor să efectueze urmărirea penală în privința PG suspendat. Autorii propun suspendarea adjuncților PG și nu eliberarea definitivă a acestora.

Componența Consiliului Superior al Procurorilor proiectul de lege propune includerea Procurorului General în calitate de membru ex officio, astfel, după modificarea propusă, CSP-ul va fi constituit din 13 membri. Dreptul de vot al PG în cadrul CSP va privi doar adoptarea și elaborarea actelor cu caracter normativ și strategiilor de dezvoltare a Procuraturii, fără a viza cariera procurorilor.

După aprobare, Legea ar urma să intre în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut Parlamentul a aprobat modificări la Legea cu privire la Procuratură ce vizau componența Consiliului Superior al Procurorilor, plafonul de vârstă pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor, introducerea unui mecanism de evaluare a performanțelor Procurorului General și posibilitatea eliberării din funcție a acestuia în cazul obținerii unui calificativ nesatisfăcător. Prevederile aprobate au modificat și unele aspecte referitoare la răspunderea disciplinară a Procurorului General și la încetarea mandatelor adjuncților Procurorului General. Ulterior, Comisia de la Veneția a venit cu un aviz în care a formulat mai multe recomandări de îmbunătățire a Legii.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE