Banca Naţională a Moldovei a anunţat printr-un comunicat că a decis sa revină la „operaţiunile de vărsare a lichidităţilor în sistemul bancar prin operaţiuni de piaţă deschisă, în scopul impulsionării activităţii de creditare a economiei naţionale de către bănci".
Lichidităţile vor fi acordate băncilor prin tranzacţii REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat, la rata de baza a Băncii Naţionale, care actualmente constituie 5% anual. Operaţiunile menţionate vor fi efectuate permanent, prin licitaţii desfăşurate
săptămânal, conform unui grafic stabilit. La licitaţii pot participa toate băncile comerciale ce întrunesc condiţiile determinate de Banca Naţională a Moldovei prin Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei cu valori mobiliare de stat.
REPO de cumpărare a valorilor mobiliare de stat reprezintă operaţiuni de vânzare a valorilor mobiliare de stat cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare la o dată anumită sau la vedere şi la un preţ anumit, stabilit la data vânzării. BNM cumpără de la bănci VMS în situaţia în care ultimele au nevoie de lichidităţi. În lunile mai-iulie Banca Naţională a cumpărat valori mobiliare de stat în valoare totală de 346 mil. de lei, pe o perioadă în medie de 105 zile în mai, 118 zile în iunie şi 174 zile în iulie. La expirarea acestor termene băncile erau obligate să răscumpere VMS vândute băncii centrale. Tranzacţiile de cumpărare a VMS au fost efectuate la o rată medie de 10.65% în mai, 9.86% în iunie şi 9.0% în iulie. BNM nu a efectuat operaţiuni REPO de cumpărare a VMS în august-septembrie, la fel ca şi în lunile ianuarie-aprilie.     
Graficul privind operaţiunile de politică monetară pentru perioada noiembrie 2009 - decembrie 2010 este plasat pe pagina electronică a Băncii Naţionale. La necesitate, acesta va fi completat cu alte tipuri de operaţiuni de piaţă deschisă, în funcţie de evoluţiile indicatorilor monetari şi macroeconomici.
BNM speră ca livrările de lichidităţi să încurajeze băncile comerciale să crediteze economia naţională la rate mai joase, determinate de costul redus al resurselor creditoare obţinute de la Banca Naţională.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE