Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), convocat în şedinţă joi, 18 iunie, a decis diminuarea cu 1.0 punct procentual, până la 9.0 la sută anual, a ratei de bază aplicate la principalele operaţiuni de politică monetară a BNM. Este cea m ai joasă rată de bază drupă anul 2000.  
În scopul majorării volumului lichidităţii disponibile în sistemul bancar a fost aprobată micşorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în moneda naţională şi valută străină de către bănci cu 1.5 puncte procentuale, de la 17.5 la 16.0 la sută din baza de calcul, se arată într-un comunicat al BNM.
Această liberalizare a politicii monetare va face disponibile pentru utilizarea în scopul creditării sectorului real al economiei resurse ale băncilor în volum de circa 180 mln lei şi echivalentul a circa 24 mln dolari SUA. În acelaşi timp va fi stimulată în continuare orientarea spre micşorarea ratelor dobânzilor la credite în depozite.
BNM a majorat la mijlocul anului trecut limita rezervelor obligatorii menţinute de bănci în lei moldoveneşti până la 22% pe fondul creşterii inflaţiei, însă după ce aceasta a început să se diminueze a scăzut treptat norma rezervelor obligatorii.
Decizia privind reducerea ratelor este determinată de trendul descendent continuu al nivelului inflaţiei înregistrat din luna iunie 2008.
Conform informaţiei Biroului Naţional de Statistică, în luna mai 2009, pentru ultimele 12 luni a fost înregistrată o deflaţie de 1.6 la sută. Cu toate că, până la finele anului 2009 se aşteaptă revenirea la trendul inflaţionist, rata inflaţiei nu va depăşi în nici un caz un nivel care ar putea crea riscuri pentru stabilitatea preţurilor în Republica Moldova.
Banca Naţională anunţă că va monitoriza cu precauţie situaţia pe pieţele monetare, valutare şi de credit interne şi externe, va întreprinde în mod operativ şi adecvat măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului său fundamental.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE