Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(BERD) ar putea acorda asistenţa necesară pentru efectuarea unei expertize internaţionale a cadrului normativ, în special a documentelor de politici cum ar fi Strategia de dezvoltare a sectorului TIC, Programul de acces la Internet în bandă largă, Strategia de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală, precum şi organizarea unor seminare şi ateliere de lucru.
Despre aceasta a comunicat reprezentantul BERD Paul Moffat, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanţii Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.
În cadrul discuţiilor au fost abordate un şir de chestiuni ce vizează fortificarea capacităţilor ministeriale de elaborare a documentelor de politici, asigurarea independenţei decizionale a autorităţii de reglementare, dezvoltarea infrastructurii de acces la Internet în bandă largă, perspectivele de dezvoltare a operatorului naţional S.A. „Moldtelecom”, etc.
De asemenea, a fost făcut un schimb de opinii privind preluarea bunelor practici europene în vederea lichidării constrângerilor de acces la infrastructură, optimizarea costurilor pentru dezvoltarea infrastructurii, sporirea cererii la serviciile info-comunicaţionale, crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor în sectorul TIC.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE