De menţionat că, cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului-pilot PARE 1+1, la şedinţa din 26 aprilie curent.
 
Până în prezent, ODIMM a încheiat 28 contracte de finanţare nerambursabilă, în baza cărora lucrătorii migranţi sau rudele acestora vor investi în afacerile proprii peste 13 mil. lei, inclusiv 8 mil lei – contribuţii proprii şi 5 mil. lei – resurse financiare din cadrul Programului.
 
Beneficiarii Programului sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale, precum:
• Agricultura, Viticultura, Apicultura;
• Industria alimentară şi de prelucrare a lemnului;
• Producerea materialelor de construcţie;
• Servicii în domeniul medical şi agroturistic etc.
 
Analizele denotă că, remitenţele declarate în cadrul Programului provin în proporţie de 46% de la lucrătorii migranţi din Italia, câte 11% din Marea Britanie, Portugalia şi SUA, restul 20% - din Rusia, Turcia, Belgia, Canada, Israel, Franţa.
 
Totodată, din punct de vedere teritorial, investiţiile din remitenţe sunt direcţionate în localităţile rurale din raioanele Anenii Noi, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Cimişlia, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Râşcani, Străşeni, Şoldăneşti, Ungheni, precum şi or. Chişinău.
 
Programul PARE 1+1, lansat în noiembrie 2010, înregistrează un interes sporit din partea societăţii, dovadă reprezentând peste 1400 consultaţii acordate de colaboratorii ODIMM, 400 cereri de participare depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora, 60 cereri de finanţare înregistrate.
 
În prezent, continuă înregistrarea participanţilor la Componenta a II-a „Instruire şi Suport antreprenorial”, astfel, din cei 221 de solicitanţi, 150 au frecventat deja cursurile de instruire în cadrul Programului. Următoarea etapă de înregistrare a cererilor de finanţare la Programul PARE 1+1 va fi anunţată prin intermediul mass-media.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE