Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM)a decis la 28 ianuarie să majoreze rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1 punct procentual - de la 5% până la 6% anual.
Totodată, au fost majorate ratele de dobânzii la creditele overnight cu 1,5 puncte procentuale - de la 7,5% până la 9% anual, iar la depozitele overnight - cu 1 punct procentual: de la 2% până la 3% anual.
Rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) a fost majorată cu 1 punct procentual - de la 5% până la 6% anual.
Totodată, BNM a decis să menţină norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, în mărime de 8% din baza de calcul.
Banca Naţională a comunicat că deciziile Consiliului său de administraţie poartă un caracter preventiv şi au drept scop inversarea trendului inflaţiei, şi anume, readucerea ei în limitele declarate pe termen mediu.
Totodată, BNM a menţionat că va monitoriza permanent indicatorii macroeconomici şi situaţia pe piaţa monetară, valutară şi de credit şi va reacţiona prompt la toate provocările interne şi externe, având drept scop asigurarea şi menţinerea ratei inflaţiei în limita obiectivului declarat pe termen mediu.
O analiză mai amplă şi detailată a prognozei inflaţiei pe termen mediu va fi prezentată în Raportul de Politică Monetară care va fi publicat de BNM pe data de 5 februarie 2010.
Următoarea şedinţa a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 februarie 2010.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE