Avocatul Poporului, se arată îngrijorat de incidentul de la ședința CMC unde un tânăr a coborât din cărucior care s-a târât pe jos în fața consilierilor municipali. Ceslav Panico, își exprimă îngrijorarea față de incidentul survenit și îndeamnă consilierii Consiliului municipal Chișinău (CMC), reprezentanți ai diferitelor forțe politice și beneficiarii serviciului „Asistență personală” la un dialog civilizat și respectuos în rezolvarea problemelor legate de serviciul social „Asistența personală” în municipiul Chișinău.

Avocatul Poporului subliniază importanța păstrării calmului și a respectului reciproc în procesul de soluționare a problemelor sociale. El îndeamnă la expunerea opiniei fără a recurge la intimidare sau încălcarea demnității umane, în conformitate cu principiile democratice și statul de drept.

Ceslav Panico îndeamnă persoanele implicate în  proces să demonstreze respect și toleranță față de orice ființă umană, indiferent de diferențele dintre ei, fie acestea țin de viziuni politice sau/și de altă natură. Constituția Republicii Moldova garantează drepturile la libera exprimare a opiniilor și la participarea la procesul  decizional pentru toate persoanele, dar implicarea persoanelor în aceste procese trebuie să fie voluntară și cu păstrarea demnității umane. Aceste drepturi sunt, de asemnea, stabilite în Pactul internațional privind drepturile civile și politice, la care Republica Moldova este parte.

Ombudsmanul notează importanța unui dialogul civilizat, în care intimidările sunt excluse, deoarece acesta este esențial  pentru a asigura  un schimb liber de idei și opinii. Un astfel de dialog este o garanție pentru respectarea principiilor democratice și a statului de drept. Prin promovarea unui mediu în care toți participanții se simt liberi să-și exprime opiniile fără teama de repercusiuni sau intimidare, se creează premisele pentru o societate în care diversitatea de opinii este valorizată și în care procesele decizionale sunt mai transparente și mai legitime.

Potrivit Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care stabilește obligațiile autorităților statului în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, autoritățile  sunt obligate să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități și de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.

În acest sens, Ombudsmanul menționează că dreptul la participarea activă și deplină a persoanelor cu dizabilități în viața socială și în chestiunile care le afectează este garantat de Constituție și de normele internaționale în domeniu. De asemenea, îndeamnă factorii de decizie să nu creeze obstacole care ar putea să împiedice accesul persoanelor cu dizabilități la informații, transparență în procesul decizional și la consultarea opiniei și necesităților acestora. Totodată, Avocatul Poporului subliniază că drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie să fie respectate și protejate în soluționarea și consultarea problemelor cu care se confruntă, fără a fi utilizate drept factor de sensibilizare sau manipulare.

Reamintim că problema cu care se confruntă beneficiarii serviciului social „Asistență personală” se află în atenția Ombudmsanilor, care la data de 31 ianuarie 2024, în urma declanșării sesizării din oficiu au expediat Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău și Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova un Aviz ce include constatările și recomandările lor. Scopul recomandărilor este de a repune dreptul la asistență și protecție socială, precum și dreptul la muncă al tuturor persoanelor afectate. De asemenea, se subliniază importanța  respectării principiului interesului superior al copilului și a dreptului la viață, supraviețuire și dezvoltare.

În prezent, Avocații Poporului sunt în așteptarea reacțiilor instituțiilor vizate cu privire la acțiunile întreprinse pentru a repune drepturile acestei categorii de persoane vulnerabile.

La 8 februarie, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău în fața consilierilor a ieșit o persoană cu nevoi speciale, însoțită de o asistentă personală. La îndemnul insistent al femeii, tânărul a coborât din cărucior și s-a târât pe jos în fața consilierilor municipali.

La scurt timp, Fracțiunea PAS a venit cu o reacție unde a menționat că „inițiativa de a veni cu tânărul în scaun cu rotile la ședința CMC de astăzi a venit de la persoana care are grijă de acest băiat, nu de la consilierii PAS din CMC.”

În același timp, primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că va cere ca instituțiile de drept să analizeze incidentul care s-a produs la Consiliul Municipal Chișinău. Oficialul afirmă că persoana cu dizabilități a fost folosită în scopuri politice.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE