În total, universităţile de stat şi private oferă, în acest an, în jur de 22 de mii 895 de locuri, dintre care 6868 de locuri cu finanţare bugetară şi 16 mii 27 de locuri la contract, conform Ministerului Educației.
Din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare, la cele 4155 de locuri cu finanţare în bază de contract propuse de instituţiile de învăţământ superior private, au fost depuse 2676 de cereri.
Printre cele mai solicitate instituții se numără Academia de Studii Economice din Moldova, urmată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Academia Militară a Forţelor Armate, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport etc.
Cele mai solicitate specialităţi sunt economie, drept, medicina, limbile moderne, telecomunicaţiile, arhitectura, designul interior, relaţiile internaţionale, politologia, tehnologiile informaţionale, tehnologia produselor alimentare și jurnalism.
La universităţile cu profil pedagogic, cele mai multe cereri în raport cu numărul de locuri oferite au fost depuse la Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi, U.S. „B.P.Haşdeu” din Cahul, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, Chişinău şi alte universităţi.
Cele mai solicitate specialităţi aici rămân a fi: pedagogie preşcolară, pedagogia învăţământului primar, psihopedagogia, pedagogia social, limbi moderne etc.
De asemenea, sunt tot mai solicitate specialităţile de profil tehnic, precum electroenergetică, electromecanică, teleradiocomunicaţii, inginerie şi management în construcţii, construcţii şi inginerie civilă etc.
Rezultatele primului tur de admitere vor fi anunţare la 5 august.
A doua etapă a admiterii în instituţiile de învăţământ superior va avea loc în perioada 6-11 august.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE