SA „Energocom” va restitui în bugetul de stat mijloace financiare în valoare de 1 miliard de lei. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Comisia pentru Situații Excepționale „în contextul stabilizării situației pe piața gazelor naturale, scăderii prețului pentru achiziționarea acestora, dar și ținând cont de rezervele suficiente acumulate pentru sezonul rece 2023 – 2024”

În 2022 statul a oferit un împrumut de peste un miliard de lei către Energocom, iar acesta l-a dat către Moldovagaz pentru a se achita cu Gazprom. Moldovagaz a pus în gaj tot capitalul său social al, iar creditul a fost restituit la 1 mai 2023. Banii au stat pe conturile Energocomului, iar compania a vut un profit din dobânzi de de peste 80 de milioane de lei  

O altă decizie ține de majorarea capacității de transportare a gazelor către depozitele de stocare din Ucraina. Operatorul sistemului de transport va pune la dispoziția SA „Energocom”, pentru perioada de până la 1 noiembrie 2023, capacități suplimentare create pe parcursul întregii perioade la toate punctele de interconectare.

De asemenea, în scopul asigurării necesarului de energie electrică pentru piața internă, în perioada octombrie - decembrie 2023, SA „Energocom” va procura energia electrică solicitată de furnizori și operatorii de sistem, prin încheierea contractelor în baza negocierilor directe sau prin bursă. În cazul în care condițiile de procurare a energiei electrice vor fi modificate, furnizorii și operatorii de sistem vor încheia, în decurs de 2 zile lucrătoare de la semnarea contractelor de achiziție, acorduri adiționale la contractele cu SA „Energocom”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE