Astfel, veniturile din vânzări în medie pe o întreprindere a constituit 1,3 milioane de lei sau cu circa 17 la sută mai puţin faţă de anul 2008.
Totodată, datele statistice arată că numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 43,7 mii întreprinderii, sau cu 2,6 mii întreprinderi (cu 6,3%) mai mult faţă de anul 2008.
Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 316,2 mii persoane, deţinând 58,7% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor.
Datele statistice mai arată că cele mai multe întreprinderi mici şi mijlocii au activat în domeniul comerţului, constituind 41,5 la sută din totalul acestora,. în industria prelucrătoare – 14,1 %, iar în tranzacţii imobiliare circa 7 la sută.
Menţionăm că sectorul ÎMM reprezintă circa 98 la sută din numărul total de întreprinderi din Republica Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE