Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată, direct la oficiile poștale, bancare, prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md sau prin: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx cu ajutorul semnăturii digitale sau mobile.

Pentru mai multe informații, locuitorii Capitalei se pot adresa la sediul Direcției din str. 31 August 1989, 63A , acces din str. Armenească. De asemenea, avizele de plată se eliberează doar la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.

„Din cauza numărului mare de solicitanți la sediul Direcției (care activează cu 8 unități de personal din necesarul de 24), nu se reușește a răspunde tuturor apelurilor telefonice de intrare. Totodată, informăm că mesajele parvenite prin e-mail, la adresa: impozite@pmc.md vor fi examinate cât de curând posibil. Menționăm că în perioada 03-28 iunie a.c., programul de lucru al Direcției de colectare a impozitelor şi taxelor locale va fi prelungit cu o oră, până la 18:00, pentru a putea deservi cât mai mulți solicitanți”, se precizează în comunicatul Primăriei Chișinău. 

Impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat, conform legislației, integral sau în părți egale, nu mai târziu de 15 august și, respectiv, de 15 octombrie, iar, pentru neachitarea benevolă se aplică penalitatea de 0,0329 % pentru fiecare zi de întârziere.

Reducerea de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent, se acordă plătitorilor fără restanțe, la achitarea integrală, până la 30 iunie a anului de gestiune.

Scutirea la impozitul pe bunurile imobiliare se acordă persoanelor de vârstă pensionară, în temeiul art. 283 din Codul fiscal conform Anexei (380 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării imobilului).

„La expirarea termenelor de plată, în cazul neachitării benevole a impozitului dat, obligația fiscală restantă va fi încasată, în mod forțat, prin intermediul executării silite, precum și cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, conform art. 227 din Codul fiscal, prin majorarea de întârziere (penalitate), suspendarea operațiunilor la conturile bancare, sechestrarea bunurilor și alte măsuri, conform legislației”, avertizează aurtoritățile.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE