Astăzi este sărbătorită Ziua Suveranităţii Republicii Moldova. Declaraţia de Suveranitate a fost adoptată acum 27 de ani, pe 23 iunie 1990, de către deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.

Potrivit istoricilor, Declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităţilor, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a ținut să mesaj în Plenul Legislativului în acest context, menționând că,  următorul proiect de țară al Republicii Moldova este integrarea europeană.

”Vrem ca următorul proiect de țară să fie Integrarea Europeană”, a declarat Igor Grosu.

Ex-președintele țării Igor Dodon a adresat un mesaj cu ocazia Zilei Suveranității Republicii Moldova, marcate astăzi.

"În pofida oricăror greutăți, noi trebuie să păstrăm unitatea statală și coeziunea ca popor. Și să nu ne lăsăm implicați în scenarii și lupte străine care pot pune în pericol independența, suveranitatea și identitatea noastră ca popor moldovenesc. Guvernările proaste vin și trec, dar Moldova va rămâne întotdeauna în stăpânirea poporului său", a menționat Dodon.

Adoptarea Declaraţiei de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere şi eliberare naţională. Astfel, Declaraţia de Suveranitate stipulează în mod clar că suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei. Se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii.

În acelaşi timp, documentul stipulează caracterul unitar şi indivizibil al statului. Se stabilește că R.S.S. Moldova respectă statutul ONU şi îşi exprimă adeziunea faţă de principiile acestei organizaţii, se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii şi securităţii, este implicată direct în procesul de cooperare şi securitate precum şi în structurile europene.

În sfîrşit se stipula că „prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”. 

Declaraţia de Suveranitate a fost votată cu o singură abţinere.

La 23 iunie 1991, în ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii Republicii Moldova, la Chişinău a fost pusă în circulaţie prima serie de mărci poştale, ce poartă atributele statalităţii – Stema şi Drapelul.

În data de 23 iunie 2011 a fost pusă în circulaţie seria de mărci poştale „20 de ani de la emiterea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE