Astăzi, 29 iulie, consemnăm 21 ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. Statul Republica Moldova a fost construit pornind de la principiile exprimate în Declaraţia sa de Independenţă şi care se regăsesc plenar în textul Constituţiei.
Potrivit informației oferite de Curtea Constituțională, misiunea fundamentală a Constituţiei este de a asigura democraţia şi armonia socială, ceea ce este imposibil de atins fără realizarea statului de drept şi respectarea necondiţionată a drepturilor constituţionale, fără asigurarea dreptăţii, pluralismului politic şi a economiei de piaţă, aceste valori reprezentând filozofia existenţială a ţării noastre, de la care nu se poate devia.
Constituția Republicii Moldova are 7 titluri: Principii generale; Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice; Economia națională și finanțele publice; Curtea Constituțională; Revizuirea Constituției; și Dispoziții finale și tranzitorii.
Fiecare titlu în parte reglementează cum este distribuită puterea în stat, care sunt prevederile legale, se stabilesc clar toate drepturile, dar și obligațiile cetățenilor, a celor de la putere, se stabilesc modalitățile de alegere a conducerii țării, dar și multe altele. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE