Această problemă are un istoric de aproape 2 decenii. Centrul Comercial UNIC a trecut din proprietatea statului în proprietate privată, iar acest proces a durat cam din 2006 până în prezent. Detaliul care ne interesează  și face acum subiectul dezbaterilor publice, este modul în care terenul aferent acestei construcții a intrat în posesia proprietarilor centrului comercial.Consiliul municipal Chișinău a permis acestui centru comercial încă în 2006 să privatizeze acest teren, pe când încă era într-o formă sau alta în proprietatea statului, dar a refuzat acest drept noilor proprietari după privatizare în 2016. De aici a început un lung proces de judecată, care s-a finalizat cu decizia Curții Supreme de Justiție, prin care Consiliul Municipal Chișinău este obligat să vândă acest teren Centrului Comercial „UNIC”. Chiar dacă după 2016 au intervenit anumite modificări în legislație cu privire la prețul normativ și de piață, ele nu au relevanță pentru acest caz, pentru că legea nu se aplică retroactiv, ci până la depunerea cererii de către proprietarii Centrului Comercial „UNIC”.

Platforma DA nu a făcut decât să respecte legea și acesta este motivul pentru care e sfâșiată acum de PAS și adepții lor, de killerii politici ai vremii.

Și care a fost temerea Platformei DA. De ce trebuia neapărat să voteze, dacă ulterior s-a dovedit că e greșeală politică, cum spun unii.

 

Politic – probabil, juridic – nu. Când tu ca și guvernare câștigi alegerile en fanfare cu promisiunea refacerii statului de drept nu ai nici o justificare să pui motivația politică în fața corectitudinii juridice. Republica Moldova are sute, mii de dosare pierdute la CEDO mai alespentru neexecutarea deciziilor judecătorești. Restabilirea statului de drept se referă și la acest aspect. Nu este problema consiliului municipal Chișinău dacă aceasta este o decizie dreaptă sau nu. Este problema Procuraturii să afle care au fost interesele în jurul acestui dosar. Cu atât mai mult, în iunie 2020 consiliului municipal Chișinău, la inițiativa noastră, a Platformei DA, printr-o decizie unanimă, a cerut în mod expres Primarului General să întreprindă toate măsurile pentru a evita o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție. 

Decizia Curții Supreme de Justiție rămâne neexecutată o perioadă îndelungată și din cauza unor orgolii nefondate sau a unor jocuri politice, Republica Moldova riscă să piardă bani enormi prin intermediul CtEDO pentru o nouă neexecutare a unei hotărâri judecătorești irevocabile, iar Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei să pună o presiune publică asupra autorităților naționale să se apuce de executarea conformă a acestora.

 

-         Din relatările dvs am sesizat că asemenea situații mai există. Ne puteți detalia?

-         Actualmente în fața Curții de Apel Chișinău și a Curții Supreme de Justiție se află numeroase litigii cu privire la solicitarea despăgubirilor pentru prejudiciul material și moral din cauza neexecutării hotărârilor judecătorești irevocabileîn beneficiul mai multor agenți economici şi cetățeni, inclusiv de acordare a spațiilor locative mai multor categorii de persoane (polițiști, veterani, persoane strămutate urmare a ostilităților din stânga Nistrului) de către Primăria Chișinău. Multe dintre acestea s-au regăsit și se mai regăsesc încă pe rolul CtEDO, iar câteva dintre ele sunt monitorizate și de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Vă dau un exemplu doar. O simplă căutare online ne aduce și la cauza Pavlovici împotriva Republicii Moldova, despre care vorbeam săptămâna trecută în cadrul conferinței de presă. Această cauză a fost generată de refuzul constant, de aproape 18 ani, al autorităților locale de a executa o decizie a Curții Supreme de Justiție, după ce reclamantul își recăpătase dreptul de proprietate asupra unor imobile în centrul Chișinăului și a terenului adiacent, de care fusese expropriată familia unui cetățean,Vladimir Pavlovici de către regimul comunist. Acea decizie obliga Primăria Chișinău să evacueze locatarii actuali din acele imobile, asigurându-i cu alte spații locative, pentru a-i da acces liber lui Vladimir Pavlovici la proprietatea sa.

Deoarece Primăria Chișinău a tot căutat pretexte și scuze, a refuzat – aproape în toți acești ani să găsească soluții– să le ofere alte locuințe (nu în proprietate, ci în folosință) celor care locuiesc azi în proprietatea lui Vladimir Pavlovici, acesta pur și simplu s-a adresat la CtEDO, cerând recunoașterea încălcării dreptului său la (atenție!!!) executarea hotărârii irevocabile în favoarea sa. CtEDO i-a dat dreptate obligând Guvernul Republicii Moldova să asigure executarea hotărârii în favoarea lui Pavlovici. Deoarece hotărârea acestuia rămâne neexecutată și în prezent, el pur și simplu cere instanțelornaționale de judecată despăgubiri pentru prejudiciul material din cauza imposibilității sale de a se bucura de proprietatea sa, care actualmente continuă să fie utilizată de alte persoane din cauza inacțiunii Primăriei Chișinău. Despăgubirea acordată lui Vladimir Pavlovici pentru prejudiciul material din cauza neexecutării hotărârii sale se ridică actualmente la peste 9 milioane de lei. Mai mult ca atât,  el continuă să solicite despăgubiri – prin intermediul instanțelor naționale de judecată – și să obțină bani grei din cauza inacțiunii Primăriei Chișinău. Cine răspunde pentru asta? Nimeni. Dar banii doar nu-i plătește din buzunarul sauChirtoacă Dorin sau Ivan Ceban.

Acesta este doar un caz din sutele și miile de cazuri din Chișinău și din întreaga țară în care se irosesc zeci și sute de milioane de lei.

Dar aceasta nu e tot. Cauza Olaru și aalții vs Republica Moldova, despre care vă vorbeam săptămâna trecută, se află la monitorizarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei tot din cauza neexecutării de către Primăria Chișinău a unui număr impunător de hotărâri irevocabile. Această obligație a statului de a garanta executarea într-un termen rezonabil a hotărârilor judecătorești nu a fost anulată de către nimeni. Orice omisiune de a se conforma acestor decizii judecătorești – ne plac ele nouă sau nu ne plac – generează pierderi de la bugetul local și național. Lasă autoritățile naționale să investigheze dacă o hotărâre a fost pronunțată ținând cont de rigorile legii, însă odată ce o hotărâre devine irevocabilă, ea trebuie executată. Lasă autoritățile să investigheze daca în mod legal sau ilegal, Curtea Supremă de Justiție a emis decizia de a obliga Primăria Chișinău să vândă terenul dat la prețul stabilit de curte, dar, repet, odată ce o asemenea hotărâre există, ea trebuie executată, pentru ca neexecutarea acesteia să nu genereze şi mai mari pierderi, pierderi de alte milioane din banii noștri, așa cum s-a întâmplat și se mai întâmplă în cazul lui Vladimir Pavlovici.

O simplă căutare în internet, vă poate duce la informația că Guvernul Republicii Moldova trebuie să plătească despăgubiri pentru că nu a executat hotărâri irevocabile ale Curții Supreme de Justiție timp de peste 10-15 ani de zile. Vedeți cauzele Cristea c. Moldovei, Marian și alții c. Moldovei, Caraman c. Moldovei, Prodan și alții c. Moldovei. Toate se referă la neexecutarea de către Primăria mun. Chișinău a unor hotărâri irevocabile, pentru care Republica Moldova plătește bani din bugetul național doar din cauza că primarii au avut grijă de imaginea lor, sau consilierii din CMC nu vor să voteze executarea acestora. Este regretabil că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceasta.

Iată că și situația cu terenul de la UNIC poate să aibă aceeași soartă. 

 

-         Și totuși opinia publică nu vă este favorabilă. De ce există această isterizare în raport cu Platforma DA și cu dvs în mod special?

 

-         Ați spus bine. E isterizare. Și se face în mod intenționat. Trăim într-o lume nebună. O lume în care politicienii se pricep din ce în ce mai bine să acopere o tema cu o alta. 65% dintre oameni consideră că președintele nu se implică in rezolvarea problemelor cu care se confruntăRepublica Moldova. 74% se întreabă unde se duc banii care vin din Europa, 76% sunt împotriva deciziei de mărire a vârstei de pensionare, 83% sunt impotriva măririi salariilor judecătorilor de la Curtea Constituțională si 58% spun ca aceste salarii au fost mărite pentru ca judecătorii să fie mituiți de Guvern, 83% dintre oameni spun ca PAS nu face ceea ce a promis în campanie, 81% spun ca nu au pornit vremurile bune, 42% dintre oameni spun ca aceastăguvernare este o catastrofă pentru RM, 72% spun ca PAS trebuie să dea funcții și responsabilități unor oameni din alte partide etc. Iată de ce este nevoie de scandal, de circ. Ei nu pot da pâine oamenilor și le dau spectacol.

În Republica Moldova spațiul public și mediatic este răvășit de interpretări, opinii, comentarii, judecați de valoare și păreri. Câți dintre cei care astăzi știu ce trebuia făcut în cazul UNIC au citit toata documentația? Câți dintre cei care astăzi vorbesc și judecă, au vorbit și atunci când doar consilierii Platformei DA spuneau ce urma să se întâmple urmare a deciziei irevocabile și definitive a Curții Supreme de Justiție? Unde era atunci Ceban, unde erau oamenii din subordinea lui care trebuiau să apere în instanța patrimoniul orașului?  

Opinia publică trebuie să fie informată corect despre executarea unei hotărâri irevocabile, însă de asemenea ea trebuia informată și despre decizia Curții Supreme de Justiție de a obliga Primăria să vândă acest teren în schimbul acestui preț derizoriu. Unde a fost presa atunci, mercenarii actualului regim și ai regimurilor oligarhic și comunist? Unde au fost eroii PAS-ului din CMC, din parlament, din societatea civilă? Unicii care s-au opus înainte ca Decizia CSJ să fie emisă au fost consilierii Platformei DA in CMC.

Gândiți-vă doar ce efect are neexecutarea unor decizii definitive ale instanțelor de judecată asupra mediului de faceri, dar mai ales asupra potențialilor investitori. Gradul de imparțialitate a justiției este un element fundamental ce determine decizia de a investi sau nu pe o piață străină. Și noi ce oferim?

-         Probabil nu s-a știut.

-         Sunt informații publice. Publice sunt și deciziile Curții Europene ale Drepturilor Omului și ale Consiliului Europei. Eu le-am găsit în internet (www.hudoc.echr.coe.int și www.hudoc.exec.coe.int). Dacă le-am găsit eu, vă dați seama că și potențialii investitori la fel le găsesc, chiar mult mai ușor decât mine. Ei își formează impresii obiective despre starea lucrurilor în Republica Moldova. Tot acolo poți găsi informații despre zeci de hotărâri irevocabile revizuite în mod abuziv și casate care au generat și generează Republicii Moldova pierderi de mii și milioane de euro. Aduceți-vă aminte de dosarul S.A. „Gemeni”, bunăoară. Și dacă vreun investitor străin va obține o hotărâre irevocabilă în favoarea sa, de unde are acesta certitudinea că autoritățile naționale, inclusiv autoritățile locale ca Primăria Chișinău, vor executa o hotărâre irevocabilă favorabilă acestuia?

Dar nu puteți fugi de riscurile politice ale acestei decizii. Nu era corect să vă gândiți la problemele de imagine ale partidului și ale dvs personal?

Cine vrea să trăiască "po poniatiam" și să facă politică, e liber să o facă, statul R. Moldova nu sancționează asta. Eu am ales să fac dreptateoamenilor, indiferent de postura în care mă aflu, apărător al drepturilor omului în instanță, în stradă sau într-o funcție  publică. Chiar dacă regimurile și statul sancționează asta, secondat de killerii politici.

În aceasta speță nu este vorba despre politica, consilieri, partide, rating politic. In aceasta speță este vorba despre JUSTITIE și despre deciziile irevocabile ale acestei justiții! De unde până unde, în ce lume normală, un om este sancționat politic pentru că a respectat legea? Ceban contestă decizia CMC? Cu ce scop? Crede Ceban că va putea împiedicapunerea în aplicare a unei decizii definitive și irevocabile? NU, nu crede acest lucru? O face pentru beneficii politice. Trăim într-o lume strâmbă în care PAS, Ceban și mulți, mulți alții, vor dividende politice expunându-se pe această temă?

Cui nu-i convine decizia din CMC să meargă la procuratură, în instanțe, unde vor și unde nu vor acești oameni care se pricep la toate. Dar, atenție, sancțiunea politica nu se poate accepta pentru un vot care a dus la îndeplinire o decizie definitiva si irevocabila. 

De ce din iunie 2020 și pana în februarie 2022 cei de la PAS, după ce Platforma a tras un semnal de alarmă public, prin consilierii municipali, nu au făcut nimic, dar absolut nimic? De ce nu au mers la CSJ, de ce nu au sesizat procuratura, CNA, etc? Pentru ca știau ca nu exista motive, sau din considerente politice? Au stat cu beta după colț, lovind cu bestialitate politică şi mediatică pentru capital politic ieftin.

Problema terenurilor aferente e una complexa. Sunt oameni care au un ar-doi teren aferent, ce facem cu ei, le punem un preț de 100 de mii de euro cum spun populiștii? Și dacă se merge pe asta, sa facă acest lucru Parlamentul, sa vedem ce vor zice cetățenii. În general, terenul aferent unei case, construcții de importanta sociala trebuie atribuit la preț rezonabil, iar bunurile publice scoase la licitație trebuie vândute la preturi cât mai avantajoase pentru APL.

A fost sesizat guvernul în mai multe cauze de neexecutare. Cine plătește prejudiciul? De ce să ajungem la condamnări? Cele mai multe condamnări ale R. Moldova sunt pe neexecutarea hotărârilor.  

Eu nu pot acționa politic acolo unde legea îmi spune clar ca trebuie sa fiu de partea legii, dreptății și oamenilor. Poate e greșit politic-moldovenește, poate de asta și plătim din buzunarele oamenilor pentru pierderile de la CEDO. Dar noi asa suntem, cu legea în capul mesei. Așa se face în lumea civilizată, unde exista stat de drept.

Este poate un prilej bun să mă adresez tuturor juriştilor din Republica Moldova să ia atitudine publică. Lipsa de reacție consolidată a acestei tagme educate în spiritul dreptății şi al respectului față de lege a făcut posibil dezmățul politicienilor, dezastrul făcut în justiție și procuratură, a făcut posibilă transformarea țării într-o spălătorie a mafiei, a făcut posibil furtul de zeci de miliarde din visteria statului. Îi chem pe toți juriștii țării să fie alături de mine în demersul meu justiția, nu politic. De politică moldovenească e sătulă lumea.

-         Dar acest aspect este contestat chiar și de unii colegi din interiorul partidului dvs. Nu aveți toi aceeași abordare?

-         Cat privește diversele abordări din cadrul partidului, lăsați-ne sa ne lămurim intern. Noi nu spălăm rufele în public, nu e corect față de oameni.

Calculul si calculele politice au distrus Republica Moldova. Eu nu vreau să fiu om politic ordinar, care-și face tot felul de calculepentru sine, pentru propriul interes, eu nu am strategii de a-l elimina pe unul sau pe altul. Eu vreau să fac dreptate, să fiu un exemplu pentru societatea noastră. O societate în care legea este respectată este o societate normala, în care oamenii trăiesc bine. O societate în care oamenii politici sunt încurajați să pună la îndoialăsupremația legii este o societate bolnavă. Nu e bună Constituția, nu sunt bune legile, sa le schimbăm. Pânâ atunci însă, legile trebuie respectate. Politicienii vin și se duc, țara însă rămâne. Politicienii moldoveni timp de 30 de ani amână rezolvarea problemelor, le pasează altor generații de politicieni, și asta pentru a se menține ei la putere cât mai mult în detrimentul cetățenilor și a tuturor celor ce au decis să facă politică. Dacă ar trebui să plătească ei prejudiciile cauzate prin acțiunile și inacțiunile lor păguboase, politicienii din Moldova nu ar mai face politică.

Cei care au concesionat aeroportul, au admis furtul miliardului și spălătoria mafiei rusești cu votul lor din Guvern și parlament au făcut politică, iar azi ne linșează pentru executarea unei decizii judecătorești definitive și irevocabile, scopul fiind distrugerea Platformei DA sau transformarea acesteia într-o anexă a PAS. Cu mine acest lucru nu se poate.

 

Saptamana.md

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE