În contextul Sărbătorilor Pascale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, atenționează populația Republicii Moldova despre interzicerea arderii anvelopelor în Noaptea de Înviere, inclusiv aprinderea rugurilor de orice tip.

 

Specialiştii informează că la arderea liberă a anvelopelor în atmosferă se emană 23 substanţe chimice periculoase, dintre care 8 sunt cancerigene. Printre acestea se numără monoxidul de carbon, oxizi de sulf și de azot, dioxine, furani, metale grele, benzen şi hidrocarburi aromatice policiclice.

 

Totodată, respirarea fumului negru este nocivă şi cauzeză bronşită, astmă, intoxicaţii pulmonare sau boli ale sistemului nervos. Dioxinele se acumulează în plante, în ţesuturile animalelor, peştelui şi a omului. În funcţie de caracteristica şi direcţia vântului, substanţele dăunătoare pot fi dispersate pe calea aerului la distanţe mai mari de 160 km.

 

În această perioadă inspectorii pentru protecția mediului, garda forestieră și reprezentanții altor instituții de resort desfășoară raiduri, atît în fondul forestier, cît și în zonele adiacente și cu risc sporit de declanșare a incendiilor.

 

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 149 Cod Contravenţional, poluarea aerului atmosferic cu emisii de poluanţi se sancţionează cu amendă de la 40 (2.000 de lei) la 60 de unităţi convenţionale (3.000 de lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 (17.500 de lei) la 500 de unităţi convenţionale (25.000 de lei) aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

 

Atenționăm populația care în zilele de odihnă și de sărbători, desfășoară activități de recreere în fondul forestier și zonele de odihnă să opteze pentru locurile special amenajate, inclusiv din punct de vedere al siguranței antiincendiare. Și să aibă un comportament civilizat, iar după odihnă să nu lase deșeuri, ruguri aprinse în pădure.

 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE