Alexandru Oleinic, deputat în Parlament din partea fracţiunii AMN, vorbeşte despre săvârşirea altei fraude a Partidului Comunist din R. Moldova (PCRM).

Potrivit deputatului Oleinic, la 26 decembrie 2008 a fost încheiat un contract de locaţiune cu nr. 23 de către Ministerul Culturii şi Turismului, pe de o parte şi de către S.R.L “Maxlegant” pe de altă parte.

Conform acestui contract s-a transmis în locaţiune pe o perioadă de 49 de ani bunurile imobiliare, clădirile istorice ce reprezintă monumente de cultură de o importanţă naţională. Aceste monumente sunt amplasate în centru oraşului Chişinău pe străzile Bucureşti 62 şi V. Pârcălab 37 şi terenul aferent cu suprafaţă de 0,342 ha, fosta clădire „Obşcestvo Znania”.

Fapt dubios, contractul este bazat pe prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţie a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29 martie 2008, dar în acelaşi timp  au fost ignorate toate prevederile acestui regulament.

Afară de aceasta, după reconstrucţie o parte al acestor bunuri (în contract nu e stabilit) vor deveni proprietatea S.R.L “Maxlegant”.

Drept exemplu poate servi art. 12, Hotărârea Guvernului nr. 483, publicat în Monitorul oficial, nr. 69-71/460 este stipulat că  termenul de dare în locaţie nu poate depăşi un an.

În art. 13 a aceleiaşi Hotărâri se spune: selectarea locatarilor se efectuează prin licitaţii “cu strigare”. Modul de selectare a locatarului se stabileşte de către autoritatea abilitată şi se indică în acordul de dare în locaţiune.

Din cele menţionate mai sus este evident că Ministerul Culturii şi Turismului nu a respectat ceea ce este stipulat în aceste articole.

Mai mult ca atât, vreau să menţionez şi art. 23 în care se spune clar “autoritatea abilitată poate accepta darea bunurilor în locaţie prin negocieri directe atunci când închirierea nu a fost solicitată la licitaţie.” Evident că aceste prevederi nu au fost respectate de către Ministerul Culturii şi Turismului, mai mult ca atât acest obiect este un monument de arhitectură istorică, în contract nu există nici o obligaţie pentru locatar cu privire la păstrarea stilului arhitectural.

În concluzie, toate aceste încălcări au fost efectuate cu acordul Guvernului R. Moldova, deoarece conform regulamentului ministerul era în drept să încheie contractul de locaţiune cu solicitantul selectat de comisia de licitaţie doar după primirea acordului respectiv al autorităţii abilitate.

În urma acestor fraude este evident faptul că acestea sunt ultimele convulsii ale guvernului pentru a mai stoarce ceva bani pentru alegerile parlamentare. S-a mai vândut un contract.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE