Guvernul Republicii Moldova nu realizează decât 60 de procente din obiectivele propuse prin politicile bugetare existente, se arată într-un studiu lansat astăzi de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, informează Politik.md.
Potrivit experților, există o serie de neajunsuri de caracter tehnic, care nu au fost rezolvate nici în 2015. Astfel, din toate obiectivele stabilite, în anul trecut au fost atinse doar 64 la sută dintre aceștia. Aceasta este cifra medie pentru Bugetul de Stat, iar pentru domenii ca transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatică, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanța a fost doar de 44,8 procente, iar pentru gospodăria comunală de doar 20 procente. Aceste cifre, pun probleme de eficiență și capacitate de gestiune a resurselor publice de către principalii executori de buget, susțin experții.
La fel, raportul rlevă faptul că nu au fost prezentate desfășurat toate programele și subprogramele de cheltuieli. Din 20 de grupe principale de cheltuieli, raportarea pe programe desfășurate a fost făcută doar pentru 12 dintre acestea. Pentru restul grupelor, inclusiv pentru domenii importante cum este învățământul și protecția mediului, este prezentată informația doar superficial. Cadrul de gestiune a datoriei publice este și el evaluat ca unul slab, care comportă riscuri de stabilitate bugetară.
La fel, experții susțin că persistă problema de alocare a surselor financiare din Fondul de Rezervă a Guvernului, care nu corespund scopurilor de existență a unui astfel de fond. Este necesară modificarea legislației la acest capitol, pentru a nu mai permite justificarea planificării proaste la etapa de elaborare a bugetelor.
Raportul a fost realizat cu suportul fundației Soros-Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE