Invalizii, participanţii şi familiile celor decedaţi la lichidarea consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobîl, vor primi ajutoare materiale unice în ajunul Zilei comemorării producerii accidentului, desfășurată la 26 aprilie.
Fiecare dintre aceştia vor primi câte 500 de lei din mijloacele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, în baza listelor perfectate de autorităţile administraţiei publice locale, informează ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Conform estimărilor preventive, de ajutoare materiale unice vor beneficia circa 2300 de persoane. Banii vor fi eliberaţi de către organele executive ale fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.
În prezent, participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl beneficiază de prestaţii sociale unice, lunare şi anuale, de pensii pentru pierderea întreţinătorului sau pentru un anumit grad de invaliditate, precum şi de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale.
Legislația privind protecția socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, mai prevede acordarea acestei categorii de cetățeni a unei compensații bănești lunare de circa 338,1 lei, în schimbul asigurării cu produse și suplimente alimentare, ce contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.
În Republica Moldova, majoritatea participanţilor şi familiilor decedaţilor la lichidarea catastrofei de la Cernobîl sunt membri ai Asociaţiei "Cernobîl". 
Explozia reactorului 4 al Centralei atomice de la Cernobîl din Ucraina a avut loc la 26 aprilie 1986. Peste 600 mii de persoane din diferite țări au participat la lichidarea acesteia.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE