Agricultorii deja își pot depune cererile, ca să obțină ajutor financiar pentru pagubele provocate de restricțiile impuse de Federația Rusă. Acest lucru e posibil începând cu 1 august curent, iar cererile se depun la comisiile speciale ale primăriilor.
Comisiile vor examina cererile depuse de agricultori, vor întocmi listele solicitanților şi le vor prezenta până la 7 septembrie, serviciilor teritoriale ale AIPA. Ulterior, după ce dosarele vor fi verificate în privința corespunderii la criteriile de eligibilitate, cererile şi listele vor fi transmise la Comisia centrală de profil, instituită prin ordinul MAIA.
La final, AIPA, în baza recomandării Comisiei centrale, în termen de 15 zile lucrătoare, va asigura perfectarea documentelor privind transferul compensațiilor la contul bancar al solicitantului, cu transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanțelor, care va a sigura efectuarea transferurilor respective.
Amintim că, cererea de solicitare a sprijinului financiar se depune de către producători la comisia specială în perioada 1-31 august 2015.
Dosarul de acordare a sprijinului financiar va conține următoarele documente obligatorii:
- cererea de acordare a sprijinului financiar;
- declarația pe propria răspundere;
- copia extrasului din Registrul persoanelor juridice, certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești sau buletinului de identitate pentru persoane fizice;
- certificatul eliberat de primăria pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate plantațiile pomicole şi viticole pentru care se solicită sprijinul financiar, semnat de primarul localității şi inginerul cadastral;
- registrul facturilor, actelor de achiziții;
- factură fiscală, factura, actul de achiziție a mărfurilor;
- certificatul de atribuire a contului bancar.
În cazul când producătorii de fructe şi struguri au livrat producția la procesare prin intermediul colectorilor (intermediarilor), aceștia vor indica în cererea de solicitare a sprijinului financiar datele despre colectori – denumirea, adresa juridică, codul fiscal sau codul personal.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE