Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță, rezultatele procesului de evaluare și selectare a proiectelor investiționale pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Astfel, în baza deciziei Comisiei de Evaluare și Selectare au fost aprobate spre finanțare proiectele investiționale:

Măsura 1: „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale” – 13 proiecte investiționale, suportul statului constituind 23,6 mil. de lei;

Măsura 2: „Dezvoltarea localității rurale” - 164 proiecte investiționale, suportul financiar fiind de cca 139,5 mil de lei;

Măsura 3: „Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole” - 1 proiect investițional, suportul financiar din FNDAMR constituind 0,5 mil. lei.

Lista proiectelor eligibile și transmise spre finanțare pot fi accesate AICI:

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE