În cadrul şedinţei Guvernului din 18 noiembrie a fost aprobat Regulamentul, structura şi efectivul limită a Agenţiei Achiziţii Publice. Agenţia se înfiinţează cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Finanţelor, în rezultatul reorganizării prin divizarea a Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.
Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţă a menţionat că înfiinţarea Agenţiei Achiziţii Publice ca structură nouă, în calitate de autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, va asigura examinarea şi prelucrarea operativă a fluxului mare de documente şi contracte de achiziţie, numărul cărora este în creştere permanentă, cât şi va asigura accesibilitatea reprezentanţilor instituţiilor bugetare la asistenţa şi ajutorul metodologic necesar zilnic realizării procedurilor de achiziţie publică.
Implementarea acestui proiect, bazat şi pe prevederile comunitare de aliniere la sistemul de achiziţii publice, ale Planului de Acţiuni „RM-UE", va asigura un mecanism eficient, accesibil şi transparent, precum şi va asigura concurenţa şi combaterea concurenţei neloiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE