Parlamentul va examina în sesiunea extraordinară în lectură finală mai multe amendamente la Codul Electoral iar unul din acestea vizează activitatea partidelor politice. Potrivit unui amendament promovat de deputatul Olesea Stamate partidele politice care nu vor prezenta corect și la timp rapoartele financiare ar putea fi limitate în activitatea lor inclusiv restricționarea participării lor în alegeri. 

„Astfel, acest vid legislativ trebuie completat și corespunzător partidele politice care nu respectă disciplina financiară urmează să se conformeze regulilor stabilite, iar în cazul în care nu se conformează activitatea politică a acestora urmează a fi limitată, inclusiv sau în special prin interdicția de a participa la alegeri”, se menționează în argumentarea deputatului.

Totodată, amendamentul mai prevede că pe perioada limitării activității partidului politic, acestuia îi este interzisă participarea individuală sau în comun la alegeri și referendumuri, producerea, furnizarea, distribuirea și difuzarea publicității politice, fondarea mijloacelor de informare in masă, organizarea întrunirilor, mitingurilor, demonstrațiilor, pichetărilor și altor acțiuni publice,folosirea tuturor tipurilor de i depuneri bancare, cu exceplia cazurilor când sunt necesare decontări cu contractanții, decontări aferente îndeplinirii contractelor individuale de muncă, decontări pentru repararea prejudiciilor cauzate prin acțiunile partidului politic, decontări pentru plata impozitelor, taxelor și amenzilor.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE