În perioada ianuarie-martie întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producție în valoare de 5284,22 mil lei în prețuri curente. Indicele volumului producției industriale a constituit 75,8% față de lunile ianuarie-martie 2008 în prețuri comparabile.

În luna martie curent față de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (față de 74,9% în luna ianuarie și 72,9% în luna februarie față de lunile respective ale anului precedent).

Scăderea producției industriale a fost determinată de reducerea producției în întreprinderile din: industria extractivă cu 53,9%, industria prelucrătoare – cu 28,7%, sectorul energetic – cu 3,3%, ceea ce a cauzat micșorarea volumului total de producție, respectiv, cu 0,8%, 22,7% și 0,6%.

Micșorarea volumului producției industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile de fabricare a produselor din minerale nemetalifere – cu 41,9%, fabricare a de articole de îmbrăcăminte – cu 23,4%, fabricarea vinului – cu 35,1%, fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 53,5%, fabricarea încălțămintei cu 48,3%.

Fabricarea de maşini şi echipamente – cu 57,8% (deţinând ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 1,0%), fabricarea hârtiei şi cartonului – cu 52,9% (deţinând ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 1,0%), fabricarea produselor textile – cu 31,2% (deţinând ponderea de 2,6% a cauzat reducerea cu 0,9%).

De asemenea producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 22,4% (deţinând ponderea de 4,2% a cauzat reducerea cu 0,9%), producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 4,4% (deţinând ponderea de 17,1% a cauzat reducerea cu 0,6%). Fabricarea produselor finite din metal – cu 40,9% (deţinând ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 0,6%), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 27,8% (deţinând ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 0,5%), fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 15,0% (deţinând ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 0,2%), fabricarea produselor de tutun – cu 17,1% (deţinând ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 0,2%), industria chimică – cu 15,6% (deţinând ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 0,2%) etc.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE