Numărul categoriilor de persoane, care vor primi ajutor social în perioada rece a anului a fost majorat. Acum de aceste ajutoare vor beneficia nu doar cei care au un venit de 896 lei ci și celor care au un venit de 1024 lei per capita.

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței Executivului și a fost prezentat de către ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, anunță Politik.md. Proiectul de lege prevede modificarea art. 15 al Legii din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, în vederea asigurării unei protecţii sociale suplimentare a populaţiei în perioada rece a anului.
Documentul prevede ridicarea, începând cu 1 ianuarie 2013, a pragului de venituri până la care gospodăriile sânt eligibile pentru ajutorul în perioada rece a anului. Modificarea respectivă va permite majorarea cu 40 mii de familii a numărului beneficiarilor, sau încadrarea a peste 148 mii familii defavorizate, comparativ cu 109 mii familii preconizate pentru această perioadă.
Implementarea proiectului va necesita mijloace financiare în cuantum de 136 mil. lei, prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2013.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE