Candidații la bacalaureat în sesiunea 2024 vor susține probele de examen în 93 de centre, dintre care 31 se află în municipiul Chișinău. Lista centrelor a fost aprobată de Comisia Naționale de Examene.

Instituirea centrelor de bacalaureat și desemnarea președinților și secretarilor acestora a fost decisă urmare a propunerilor transmise de Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului din fiecare raion/municipiu, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că în funcție de numărul total de candidați în fiecare raion/municipiu, în 15 dintre raioane a fost instituit câte un singur centru de bacalaureat.

În sesiunea de examen 2024 sunt înscriși circa 18800 candidați, dintre care 2514 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare. În sesiunea 2023 au fost înscriși la examenul național de bacalaureat 19064 de candidați, în 2022 - 18603, iar în sesiunea 2021 – 16773.

Din numărul total de tineri care s-au înscris pentru susținerea bacalaureatului:

12 007 sunt din licee teoretice (261 din liceu seral);

6 003 – din colegii/centre de excelență;

338 – din instituții de învățământ superior;

143 vor susține examenul fiind înscriși în regim de externat.

În acest an, au depus cereri pentru a susține examenul național de bacalaureat:

8 609 candidați la profilul real;

9 299 de candidați la profilul umanist;

551 de candidați la profilul arte;

293 de candidați la profilul sport.

Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 04 – 21 iunie 2024.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE