În 2009 au fost date în exploatare 4,2 mii apartamente cu suprafaţa totală de 427,9 mii m². Dintre acestea, în municipiul Chişinău au fost date în folosinţă 3,6 mii apartamente cu suprafaţa totală de 377,5 mii m2, fiind în descreştere cu 29,5 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.
Potrivit datelor statistice, acestea au fost construite de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, cu o cotă de 93,2 % din suprafaţa totală a caselor de locuit date în exploatare în total pe ţară.
Datele mai arată că din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite circa 1,8 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 255,3 mii m.p. Aceasta a constituit 50,9 % din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă şi 81,4 % faţă de realizările anului 2008.
De asemenea, agenţii economici din sectorul privat au dominat şi în lucrările de construcţii-montaj cu 85, 8%, executând lucrări în sumă de 3296,2 mil. lei şi 72,2% faţă de nivelul înregistrat în anul 2008.
Totodată, reparaţiile capitale şi curente au constituit doar 13,6 % din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE